EDM  

以上圖像與以下文字來源:http://vvgvvg.blogspot.tw/2012/10/1010-1030.html

 


櫥窗裝置
 
 
在相同的地方增添設計元素
用紙的語言編織對美的想像
再演繹出對美嶄新的感受
 
10 / 10  (三) ㄧ 10 / 30  (二)

自   由   參   觀
 
miho / POKER / A House / figure21 / JAMEI CHEN.SOFT
 
                  miho  |  台北市敦化南路一段233巷30號2樓
                  POKER  |  台北市敦化南路一段233巷54號
                  A House  |  台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號
                  figure21  |  台北市大安區忠孝東路四段205巷29弄1-6號
                  JAMEI CHEN.SOFT  |  台北市大安路一段125號


創作者介紹

旅行写真展覽策劃 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()