121028.jpg 

121001.jpg 

121004.jpg 

121000.jpg 

121006.jpg 

121005.jpg

121008.jpg 

121021.jpg 

121019.jpg 

121003.jpg  

121024.jpg 

121029.jpg 

121002.jpg 

(photos by chia lee, pinky lin)

好了,剩下的,等你自己來玩、來看唄^^~

今天中午開始,開放免費進場參觀。

開幕Party 是明天:12/12 pm 2:00 (pm 1開放進場,兩點準時開始、三點~五點「永康小旅行。」拼貼工作坊)

展覽地點:學校咖啡(台北市青田街一巷六號B1 gallery space)

more info: whataview2010@gmail.com


創作者介紹

旅行写真展覽策劃 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()